sadarbība ar viaa  

 

 

 

SIA KONI  piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Piesakies no 15.08. līdz 17.09.2018.

 

Autoskola KONI  sadarbībā ar Valsts Izglītības un Attīstības aģentūru piedāvā iespēju piedalīties projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projekta dalībniekiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un iemaņas, lai veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Mūsu programmas:

Lai piedalītos projektā Jums nepieciešamie dokumenti:

  • personas apliecinošs dokuments (pase vai ID)

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (var aizpildīt uz vietas vai lejupielādēt šeit)

  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas status (ja attiecināms)

Kur iesniegt dokumentus:

 

§  SIA KONI filiālē, Turgeņeva iela 21a, Rīgā, pirmdienās un piektdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 vai vienojoties atsevišķi

 

§  SIA KONI, Mālkalnes pr.30, Ogre, pirmdienās un ceturtdienās no plkst.18.00 līdz plkst.20.00 vai vienojoties atsevišķi

 Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: autoskola@koni.lv, T. 22327777 Rīgā, 26874826 Ogrē

 

Mācību uzsāksim novembrī.

 

Programmu iespējams apgūt mūsu filiālēs:

·         Rīga, Turgeņeva iela 21a;

·         Ogre, Mālkalnes pr.30;

·         Jūrmala, Talsu šoseja 39 korp. 2

 

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.

Mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

§  Latvijas pašvaldībām,

§  izglītības iestādēm,

§  Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. Decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

§  ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

§  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

o   vienkāršajās profesijās strādājošie.

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

§  mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Jeļena Bobrova, tālr.26874826, e-pasts: autoskola@koni.lv

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

 

TAVAS DROšīBAS SKOLA!

 

.:: Par autoskolu ::.

 

• ievads

• jaunumi

• vinnē atlaidi

• autoturnīrs

   

.:: Apmācība ::.

  • nodarbību vietas
• pasniedzēji
• mašīnas un instruktori
• laukums
• ekstremāla braukšana
• nodarbību saraksts
• cenas
• skolēnu domas

• forums

   

.:: Eksāmeni ::.

  • skolā
• CSDD
• CSN tests
• maršruti
   

.:: Pārējais ::.

  • autoservis

• sertifikāti
• noderīga informācija
• mūsu partneri

 

video reportāža LTV-7
 

video

 

nedēļas foto

 

jaunumi

 

 

 

 

.:: copyright (c) 2004 :: SIA "KONI" :: 67281070; 22327777 ::.
design and code by
Expeon [expeon@inbox.lv]